بورس (1)

برندگان عرضه‌های اولیه چه‌کسانی هستند؟

مبلغ ناچیز سهامداران از عرضه‌های اولیه صدای خیلی‌ها را درآورده است. آنها می‌گویند که برنده عرضه‌های اولیه بازار سرمایه، کارگزاری‌ها هستند. به گزارش تجارت‌نیوز، امروز عرضه اولیه «رافزا» و فردا عرضه اولیه «غزر» انجام خواهد شد. شرکت رایان هم‌افزا فقط ۲۰ سهم به ارزش ۲۴۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان به هر کد بورسی می‌فروشد و شرکت زر […]
ادامه مطلب